Cyceron
"Wrogowie często mówią prawdę, przyjaciele nigdy."